montáž okien

Montáž okien na paropriepustné a paronepriepustné pásky

Žena sa pozerá z okna na mesto

Každý odborník, ktorý montuje okná a dvere, pozná základné pravidlo: aj najkvalitnejšie okno nefunguje, ako má, ak je nesprávne namontované. Montáž okien a dverí má svoje kritické miesta a aj kritické momenty v postupe montáže. Okno nemôže tesniť a fungovať správne, ak ale nie je kvalitne a správne utesnená aj pripojovacia škára. Riešením sú montážne paropriepustné, paronepriepustné, ale aj komprimačné pásky. Nejde o trend, ale o naplnenie normy. Prečítajte si ako má vyzerať správna montáž okien na pásky.

Normy nepustia

Technická norma je súhrn pravidiel, usmernení, charakteristík alebo výsledkov činností. Tie sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použití. Výroby a montáže okien a dverí sa týkajú desiatky slovenských a európskych technických noriem. Ich nedodržanie je porušením stavebného zákona.

Z pohľadu montáže je kľúčová STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a aj preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby.

Vedeli ste, že v roku 2007 vznikla z iniciatívy odborníkov Celoslovenská smernica pre montáž okien

Ide o praktický technologický návod s radami a tipmi na správne osadenie okien. Smernica samozrejme vychádza z príslušných noriem, ale aj z praktických skúseností projektantov aj realizátorov. 

Dievča sa pozerá z montovaných okien
Pexels.com

Čo je montáž okien na pásky?

Zjednodušene ide o izoláciu pripojovacej škáry, teda priestoru medzi montovaným oknom a okrajom stavebného otvoru. Pripojovacia škára by mala mať podobné tepelno-izolačné vlastnosti, ako konštrukcie okolo nej. Výplň pripojovacej škáry iba montážnou penou nie je správny postup, potrebné sú montážne pásky. Tak to od roku 2010 určuje STN 73 3134.

Pri montáži sa používajú dva druhy pások:

  • parotesná – aplikovaná z vnútornej strany okna, izolujúca pripojovaciu škáru od vodných pár z interiéru
  • paropriepustná – aplikovaná z vonkajšej strany okna, prepúšťajúca prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry smerom von.

Ako fungujú tesniace pásky?

Úlohou oboch druhov tesniacich pások je chrániť výplňový materiál v pripojovacej škáre pred vplyvom vlhkosti. Teda pár z interiéru, dažďa a vlhkosti z exteriéru. Ak pásky aplikované nie sú, montážna pena absorbuje vlhkosť. Môže degradovať tak, že sa stane tepelným mostom. Výsledkom je aj strata tepla, ale aj kondenzácia pár a vznik plesní.

Parotesné a paropriepustné pásky sú fólie v rôznych šírkach so samolepiacou vrstvou. Aplikujú sa na okná s presahom tak, aby zvnútra izolovali pripojovaciu škáru a zabezpečili jej paropriepustnosť smerom von. Výsledkom by mala byť suchá výplň tesniacej škáry, ktorá má dlhodobo rovnaké tepelno-izolačné a technické vlastnosti. 

Dnes sú na trhu už aj pásky s oboma vlastnosťami, ktoré sa prispôsobujú tomu, či sú aplikované na interiérovej alebo exteriérovej strane okna. Dokážu meniť parametre z paropriepustných na parozábranné, podľa okolitých vplyvov vlhkosti a teploty. 

montáž okien na pásky
Pexels.com

Čo je komprimačná páska?

Je to náhrada montážnej peny ako výplňového materiálu, používaná už viac než 5 rokov. Ide o viacvrstvovú pásku, ktorej zložky plnia výplňové, ale aj parotesné a paropriepustné funkcie. Pokiaľ aplikácia komprimačnej pásky nestačí, je opäť normou predpísané doplniť ju klasickými parotesnými a paropriepustnými páskami.

V novostavbách, kde je predpoklad vysokej kvality ostenia, zvyčajne postačuje aplikácia impregnovanej komprimačnej pásky. Pri rekonštrukciách je obvykle potrebné doplniť komprimačnú pásku paropriepustnými a parotesnými páskami. Výhodou komprimačných pások je aj ich tvarová prispôsobivosť. Do istej miery vyrovnávajú aj rozmerové nerovnosti.

Náš tip: Ak sa rozhodujete pre firmu, ktorá vám namontuje okná, vyberajte uvážlivo a najmä podľa referencií. Najnižšia cena určite nie je garanciou profesionality. Dodržiavanie noriem by malo byť profesionálnou samozrejmosťou.

Profesionáli osádzajú na pásky

Pri montáži okien je rozhodujúca nielen znalosť noriem, ale aj ich dodržiavanie. Normy nedodržiava ten, kto ich nepozná alebo obchádza. Montáž okien na pásky nie je módny trend, ale súčasť postupu spĺňajúceho normu. Ak sa okná neosádzajú s použitím difúznej izolácie, ich vlastnosti nespĺňajú normy a stavebný zákon. A okrem toho nebudú plniť svoju funkciu tak, ako majú. Profíci montujú okná na pásky.